Ciśnienie atmosferyczne dzisiaj

Jakie jest dzisiaj ciśnienie atmosferyczne w Polsce. Sprawdź aktualne ciśnienie powietrza na mapie synoptycznej.

Co to jest ciśnienie atmosferyczne

Powietrze jest gazem, ale też substancją, która reaguje na grawitację i jest przyciągane do ziemi jak piłka lub kamień. To nadaje powietrzu wagę. Waga całego powietrza powyżej danego punktu wytwarza nacisk. Ponieważ powietrze jest gazem, to ciśnienie wywierane jest we wszystkich kierunkach, nie tylko z góry, ale z boku, a nawet z dołu. Ponieważ ciśnienie powietrza wynika z jego wagi i jest równo rozłożone ze wszystkich stron na obiekcie jak i na ciele człowieka, tak więc nie jesteśmy świadomi jego istnienia, ponieważ przystosowaliśmy się do tego. Jeśli jednak umożliwimy aby powietrze wywierało nacisk tylko na jeden punkt, zamiast na wszystkich punktach równomiernie, wtedy odczujemy że ciśnienie jednak istnieje. Meteopaci mogą odczuwać zmiany ciśnienia codziennie.

Ciśnienie atmosferyczne dzisiaj

Nagłe zmiany ciśnienia atmosferycznego odczuwalne są np. górach gdzie mamy różne wysokości. Schodząc w dół możemy odczuć zmianę ciśnienia, tak samo jak zniżający się do lądowania samolot w którym nagle zatyka nam uszy.

System zmian ciśnienia z wysokiego na niskie i odwrotnie wpływa na zmiany pogody. Strefa wysokiego ciśnienia występuje tam, gdzie opada masa powietrza z atmosfery, a strefa niskiego ciśnienia, tam gdzie unosi się powietrze.

Wysokie ciśnienie atmosferyczne

Obszary wysokiego ciśnienia (wyż baryczny, antycyklon) mogą rozciągać się na tysiące kilometrów, w których duża masa powietrza występująca w kolumnie rozciąga się od powierzchni do krawędzi atmosfery. Powietrze opada powoli w kierunku powierzchni, a następnie przesuwa się na zewnątrz jako wiatr na małych wysokościach.
Ciśnienie mierzy się w hektopaskalach (hPa), równoważne jest z milibarami. Standardowe ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza wynosi 1013 hPa.

Niskie ciśnienie atmosferyczne

Obszary niskiego ciśnienia (niż baryczny, cyklon) zawierają mniejszą masę powietrza w porównaniu z wyżem. Niż charakteryzuje się głębokim oraz spiralnym wynurzaniem powietrza, które ochładza się wraz ze wzrostem wysokości, pozwalając parze wodnej się skroplić się. Tak powstają chmury oraz opady desczu i śniegu. W układach niskiego ciśnienia może występować zachmurzenie, wiatr i opady.

Obieg powietrza w układzie wyżu i niżu

Na półkuli północnej powietrze w układzie wysokiego ciśnienia opada skręcając na małych wysokościach w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Przemieszcza się w kierunku centrów niskiego ciśnienia, gdzie skręca w górę na niskich wysokościach, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara .

Na półkuli południowej powietrze opada w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i unosi się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Obieg powietrza można dokładnie obserować na powyższej mapie ciśnienia atmosferycznego.

Ciśnienie, a zanieczyszczenie powietrza

W obszarach wysokiego ciśnienia zwykle występuje lekki wiatr, który powoduje słabe krążenie powietrza. To może powodować wysoki poziom zanieczyszczenia na obszarach miejskich. W wietrzną pogodę powietrze jest przeważnie czyste oraz z niskim poziomem pyłów.

Barometry – Pomiar ciśnienia atmosferycznego

Barometr cieczowy, rtęciowy służy do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Wysokość słupka rtęci zmienia się wraz ze zmianami w masach powietrza.
Duża ilość powietrza w kolumnie barometru zmusza rtęć do wnoszenia się i tym samym rejestruje wysoki nacisk. Niskie ciśnienie powietrza doprowadzi do spadku w wysokości słupka rtęci.

Barometr sprężynowy, aneroid – wskazuje ciśnienie atmosferyczne przez rozszerzanie i kurczenie się małej metalowej komory.

Barometr - Aneroid

Ciśnienie w barometrach jest przedstawione w hektopaskalach (hPa).